Van SNA naar OSB-Keurmerk

Het OSB-Keurmerk heeft drie pijlers, de NEN-4400-1, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en een aantal schoonmaakspecifieke eisen (waaronder het correct toepassen van de cao en het beschikken over de juiste verzekeringen).

OSB heeft met een aantal inspectie-instellingen die ook de NEN 4400 mogen toetsen afspraken gemaakt over het toetsen van het OSB-Keurmerk. Doorgaans worden NEN 4400 en de aanvullende onderdelen van het OSB-Keurmerk op één dag geïnspecteerd.

Als uw SNA-inspectie is uitgevoerd door een inspectie waarmee OSB ook een overeenkomst heeft, dan kan uw inspectie-instelling ook de overige onderdelen van het OSB-Keurmerk inspecteren. Als uw inspectie-instelling nog geen overeenkomst met OSB heeft, neem dan contact op met OSB. Samen bekijken we dan of uw inspectie-instelling ook een overeenkomst met OSB wil aangaan of dat de OSB-onderdelen op een andere manier getoetst kunnen worden.

Nadat u zich bij OSB als lid heeft aangemeld en hiervan een bevestiging heeft ontvangen, kunt u uw inspectie-instelling vragen om alle eisen van het OSB-Keurmerk te toetsen. De inspectie-instelling stuurt het inspectieverslag dan naar u en OSB. Als alles in orde is, wordt u ingeschreven als lid en opgenomen in het OSB-Keurmerk register.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk