Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure OSB
In zes overzichtelijke stappen kunt u zich aanmelden als lid bij OSB. Dit proces kan binnen een maand worden doorlopen.

Stap 1: Voorbereiding op het OSB-Keurmerk
Elk bedrijf dat lid is van OSB dient te voldoen aan de eisen van het OSB-Keurmerk. OSB adviseert om voordat de aanmeldprocedure wordt gestart eerst kennis te nemen van de eisen van dit keurmerk.

De eisen hebben betrekking op:

  1. De administratieve inrichting van de financiën en personele zaken van uw onderneming, zodat tenminste de wettelijke verplichtingen aantoonbaar worden nagekomen. Dit is de NEN-4400-1 norm.
  2. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Een initiatief voor duurzame marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche.
  3. Voorwaarden die leiden tot goede en verantwoordelijke uitvoering van de werkzaamheden (schoonmaakspecifieke eisen).

Het OSB lidmaatschap geldt voor het hele concern. Alle werkmaatschappijen die schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren, moeten voldoen aan de lidmaatschapseisen en een keurmerktoets ondergaan.

Stap 2: Vul het inschrijfformulier in
Om lid te worden van OSB dient u een inschrijfformulier in te vullen. U kunt dit formulier opvragen via www.osb.nl/aanmelden een e-mail sturen naar ledenadministratie@osb.nl of opvragen via telefoonnummer (073) 648 38 50.

Stap 3: Stuur het inschrijfformulier ondertekend en met de gevraagde documenten naar OSB

  • Zorg dat het inschrijfformulier door de bevoegde perso(o)n(en) is (zijn) ondertekend.
  • Stuur het inschrijfformulier met de volgende documenten toe:
  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit de bevoegdheid van een natuurlijk persoon blijkt.
  • Een door een externe, administratief controleur (RA, AA of administratiekantoor) ondertekende opgaaf van de omvang van de omzet (exclusief BTW) over het voorlaatste boekjaar.
  • Stuur het inschrijfformulier met de gevraagde documenten naar het volgende adres: OSB a.v. de ledenadministratie Postbus 3265 5203 DG ’s-Hertogenbosch. Mailen mag ook: ledenadministratie@osb.nl

Stap 4: Neem contact op met een inspectie-instelling voor de OSB-Keurmerk inspectie
Om lid te worden van OSB wordt u getoetst op naleving van de CAO en het OSB-Keurmerk. Deze toetsing wordt door een inspectie-instelling gedaan. Op www.osb.nl/inspectie-instellingen kunt u zien welke instellingen op het OSB-Keurmerk mogen toetsen. OSB adviseert om bij meerdere instellingen een offerte op te vragen. Als u ook andere certificaten heeft (bijvoorbeeld VCA of ISO9000) vraag dan aan de inspectie-instelling of zij een combinatie aanbieding doen.

Maak een keuze uit de offertes en maak een afspraak voor een inspectie. De kosten voor de inspectie betaalt u zelf. Meld u dan direct aan bij de SNA (zie stap 5). De inspectie-instelling mag pas aan de slag gaan als uw bedrijf bij de SNA is aangemeld.

LET OP

Voor de toetsing van het OSB-Keurmerk is het nodig dat er daadwerkelijk een administratie wordt gevoerd. U  moet dus enkele malen loon hebben uitbetaald en belastingen en premies hebben afgedragen.

Stap 5: Meld u aan bij de Stichting Normering Arbeid (www.normeringarbeid.nl)
U komt dan in het register bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) te staan. Aan deze inschrijving zijn kosten verbonden, deze zijn voor uw eigen rekening. Na inschrijving kan de inspectie-instelling de inspectie komen uitvoeren.

Stap 6: Inschrijving in het OSB-Keurmerkregister
Na afronding van de inspectie rapporteert de inspectie-instelling aan de SNA en aan OSB. Bij een positieve uitslag wordt u ingeschreven als lid van OSB en opgenomen in het OSB-Keurmerk register. U mag het OSB-Keurmerk uitdragen. U ontvangt dan het OSB-Keurmerk certificaat en de OSB-Keurmerk Toolkit.

Contact met OSB
Telefoon (073) 648 38 50
E-mail ledenadministratie@osb.nl

 

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk