Kosten lidmaatschap

De contributie bestaat uit een vast en variabel deel*:

• Vast deel € 250,-
• Variabel deel 1,15 promille van de omzet over 2016.

De maximale contributie bedraagt € 60.000,- voor het jaar 2018.

REKENVOORBEELD

Een bedrijf heeft een jaaromzet van € 1.250.000,- .
Het bedrijf betaalt dat jaar een contributie van:

Vast deel contributie € 250,-
Variabel deel contributie: 1,15 promille over € 1.250.000,- = € 1.237,50

Totale contributie € 1487,50

Over de contributie wordt 21% BTW in rekening gebracht.

Een jaar lang kennis maken met OSB voor slechts €250,-?
Kies dan voor het aspirant lidmaatschap
(Stapt u in de loop van het kalenderjaar in, dan betaalt u naar rato)

* Meer weten over de vaststelling van de contributie?
Neem dan contact op met Margot van Gelder via (073) 648 38 50.

 

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk