Verzuim en re-integratie

Terugdringen van verzuim is een belang van werkgever en medewerker. Het is belangrijk dat medewerkers gezond de pensioenleeftijd halen en met plezier aan het werk blijven. Frequent en grijs verzuim zijn een signaal om serieus op te pakken.

Bij de cao-besprekingen is afgesproken om met name MKB-bedrijven te gaan ondersteunen. Veel van deze bedrijven hebben niet de mogelijkheid zelf een specialist aan te trekken om deze problematiek aan te pakken. Een concreet knelpunt is het op orde krijgen van een verzuimdossier. Dat is nodig bij contacten met de commissie Ziekteverzuim RAS en het UWV. Met een goed dossier kan je als ondernemer in het tweede ziektejaar (volgens artikel 31 lid 2 CAO) volstaan met een loondoorbetaling van 90% van het dagloon. Ook kan een sanctie door het UWV worden voorkomen. Vaak leven er bij bedrijven vragen over het Plan van Aanpak, het aanvragen van een deskundigenoordeel, SV-regelingen (denk onder andere aan loonkostenvoordeel en WAZO) en WGA.

Wil je ook antwoord op al deze vragen? Neem dan contact op met de Verzuim Desk.

 

Experts

Hermien Dautzenberg

Hermien Dautzenberg

Jurist / adviseur arbeidsvoorwaarden en cao

08002265456 h.dautzenberg@osb.nl

Julian de Corte

Julian de Corte

Jurist / adviseur arbeidsvoorwaarden en cao

08002265456 j.decorte@osb.nl

Ilse Mariën

Ilse Mariën

Manager Platformen en Accountmanagement

0651149216 i.marien@osb.nl

Artikelen